Meer vogels op golfbaan

Meer vogels op golfbaan

Grasmus © Hennie Cuper

Artikel van de Vogelbescherming Nederland ››

Naschrift van Paul Fuchs:

Wat betreft de ambassadeursoorten en droomsoorten van Wittem is het artikel van Vogelbescherming wat achterhaald. Ambassadeursoorten zijn nu voorkomende vogelsoorten die kenmerkend zijn voor ons terrein, en op veel andere terreinen ontbreken. Droomsoorten zijn nog niet aanwezige vogelsoorten waarvan je realistisch mag hopen dat je ze door beheersmaatregelen kan verleiden zich op ons terrein te vestigen.

De middelste bonte specht broedt nu al een paar jaar op ons terrein dus is verhuisd van droomsoort naar ambassadeursoort; andere in die categorie zijn nu grote lijster en geelgors. De in het artikel genoemde groene specht en koekoek zien we helaas nauwelijks op onze golf.

Droomsoorten zijn nu bosuil (zijn mooie broedkast links van de 6 is nog steeds leeg, maar je hoort hem wel eens roepen ‘s avonds) en de putter (zeer toepasselijk voor een golfclub!).