Baanbezetting

Gasten:

Gastspelers zijn van harte welkom. Het reserveren van een teetime is voorlopig verplicht.
Bel met het secretariaat op 043 455 12 54 of mail E: secretariaat@zlgolf.nl.
Of bij geen gehoor het Clubhuis 043 455 13 97

Gebruikte kleuren betekenen:
vrij
vrij voor leden
gasten
wedstrijden
buffers rondom een wedstrijd
Leden:
  • Vanaf 1 oktober a.s. wordt de tijdelijke coronamaatregel voor leden om een starttijd te reserveren afgeschaft.
  • In de Baanbezetting kunt u zien wanneer er gasten in de baan zijn.
  • Behalve de witte balk wordt er een blauwe balk ingevoerd voor bloktijden waarop naar ervaring de baan door leden is bezet. Op die blauwe tijden worden geen gasten ingepland.
  • Als een lid samen met een gast een ronde wil lopen moet hij of zij een afslagtijd boeken via het secretariaat. Die boeking krijgt een groene balk.